ابتدا بنر خود و یا ادرس سایت خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید و پس از تایید هزینه را واریز نمایید
جهت دریافت شماره حساب و یا کارت با ایمیل ما در ارتباط باشید
هنگام ارسال ایمیل حدالامکان عنوان ایمیل را *تبلیغات سایت* درج نمایید
hosseinebrahimi707@chmail.ir

 نوع تبلیغ
 مدت نمایش
 مبلغ
 بنر 60*468 بالای سایت
 31 روز
 30000تومان
 بنر 240*120 سمت راست سایت
 32 روز
 25000 تومان
 تبلیغات متنی(رنگی)سمت راست سایت
 32 روز
 16000 تومان
 تبلیغات متنی(ساده)سمت چپ سایت
 33روز 11000تومان